Κοινωνική Πολιτική Αγωγή

Σχολικό έτος: 2016-2017

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Δημοκρατία και Εκπαίδευση

Φορέας σχεδιασμού προγράμματος: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Χρονική διάρκεια: ένα σχολικό έτος

1. Φιλοσοφία του εκπαιδευτικού προγράμματος

Πέμπτη, 01 Ιουν 2017
Εγγραφή στο Κοινωνική Πολιτική Αγωγή