Αποτελέσματα - Βραβεία

1ο Βραβείο:  η ομάδα Robo Smarts του 4ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, με το έργο “Ρομποτικό όχημα – Εξερευνητής” και προπονήτρια την κα. Καρανάτσιου Σπυριδούλα.

2ο Βραβείο: η ομάδα Lego Iteles, του Πειραματικού Δημοτικού Φλώρινας με το έργο “Προσελήνωση” και προπονητή τον κ.  Γιάννη Αρβανιτάκη.

3ο Βραβείο: η ομάδα Space Explorers, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, με το έργο “Διαστημικό όχημα Scout ” και προπονήτρια την κα. Λιάμπα Θεοδούλα.

Επίσης δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις για τις παρακάτω κατηγορίες:

Προγραμματισμός στο Scratch: νικητήρια αναδείχθηκε η ομάδα Super 5 του Πειραματικού Δημοτικού Φλώρινας  με το έργο  “Εξερεύνηση του Διαστήματος” και προπονητή τον κ.  Αρβανιτάκη Γιάννη.

Λειτουργία Αυτοματισμών: νικητήρια αναδείχθηκε η ομάδα Lego Kids,  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, με το έργο “Διαστημικοί Σταθμοί” και προπονήτρια την κ Λιάμπα Θεοδούλα.

Μηχανική κατασκευή:  νικητήρια αναδείχθηκε η ομάδα Super 6 του Πειραματικού Δημοτικού Φλώρινας  με το έργο  “Εκτόξευση Διαστημοπλοίου” και προπονητή τον κ.  Αρβανιτάκη Γιάννη.

Δημιουργία Εικονικού Κόσμου στο SCRATCH: νικητήρια αναδείχθηκε η ομάδα 5ο Δημοτικό Φλώρινας  του 5ου Δημοτικού Φλώρινας με το έργο  “ Hellas Rocket” και προπονητή τον κ.  Σωτήρη Γεωργίου.

Ομαδική Παρουσίαση έργου: νικητήρια αναδείχθηκε η ομάδα Lego Friends του Πειραματικού Δημοτικού Φλώρινας  με το έργο  “Αποστολή στον Άρη” και προπονητή τον κ.  Αρβανιτάκη Γιάννη.

Σύλληψη Ιδέας:  νικητήρια αναδείχθηκε η ομάδα Κομήτες (Comets) του Δημοτικού Σχολείου Πετρανών Κοζάνης  με το έργο “Διερευνητικό Rover” και προπονητή τον κ. Βράνο Νικόλαο.

Αναμνηστική φωτογραφία όλων των ομάδων Η νικήτρια ομάδα, Robo Smarts Η ομάδα Lego Iteles που κέρδισε το 2ο βραβείο Η ομάδα Space Explorers που κέρδισε το 3ο βραβείο