Η νέα σελίδα του σχολείου μας δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2021-2022 από τον Γιάννη Αρβανιτάκη.