Όμιλοι 2019-2020

Ο ‘Ομιλος Προφύλαξης  και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στην Δ ΄και  Ε΄ τάξη των σχολείων της περιοχής μας.

Ο όμιλος Μικροί Χάκερ λειτουργεί στο σχολείο μας - με μικρές διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών του - από το σχολικό έτος 2016-2017 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού όλων των σχολείων της πόλης και του νομού μας ενώ οι παλιοί μαθητές του ομίλου που είναι πλέον στο Γυμνάσιο μπο

Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α,Β και Γ Δημοτικού και οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Παρασκευή 3 μ.μ. -  5 μ.μ. Υπεύθυνος Έκπαιδευτικός του Ομίλου είναι ο κ. Ταμουτσέλης Παντελής.