Στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας γίνονται τα μαθήματα πληροφορικής και υπολογιστικής σκέψης για όλες τις τάξεις, ενώ παράλληλα η αίθουσα αξιοποιείται και από τον όμιλο Μικροί Χάκερ. Διαθέτει 11 σταθμούς εργασίας οι οποίοι διατέθηκαν στο σχολείο μας με την ευγενική προσφορά της κ. Βαλίνας Ρόζα. Υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο κ. Αρβανιτάκης Γιάννης.