Κάθε πρωτάκι του σχολείου, υιοθετείται στην αρχή της χρονιάς από ένα εκτάκι. Το εκτάκι αναλαμβάνει να το προστατεύει, να το καθοδηγεί και να το βοηθάει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι το πρωτάκι ξέρει ότι μπορεί να απευθυνθεί και κάπου αλλού εκτός από τους δασκάλους του για οτιδήποτε το απασχολεί. Και τα εκτάκια κρατούν συνεχώς τα μάτια τους ανοιχτά για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούν τα πρωτάκια τους. Δεν γνωρίζω πριν από πόσα χρόνια μπήκε σε εφαρμογή αυτός ο θεσμός στο σχολείο, ούτε ποιος τον σκέφτηκε, εκείνο όμως που βλέπω είναι ότι χρόνο με τον χρόνο αναβαθμίζεται και λειτουργούν όλα με αριστουργηματικό τρόπο.

Είναι τα λόγια μιας μητέρας που είναι ενθουσιασμένη με τον θεσμό και τον στηρίζει απόλυτα (https://www.aspaonline.gr/2014/10/10/ektakia-iothetoun-protakia-i-zoi-omorfoteri/).

Τα παιδιά διδάσκονται τη συνεργασία και τη συνύπαρξη και οι μικροί μαθητές αισθάνονται πιο ασφαλείς σε ένα καινούριο περιβάλλον. Πρόκειται για μία δημιουργική απάντηση απέναντι σε κάθε ίχνος εκφοβισμού, που μπορεί να αναπτυχθεί εντός του σχολείου.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν, αφενός, η ομαλή προσαρμογή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης στο νέο σχολικό περιβάλλον και, αφετέρου, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων από τους μαθητές/τριες της Στ’ τάξης.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα στόχευε:

  • στην κοινωνικοποίηση
  • στην προαγωγή της φιλίας, την ενίσχυση της συνεργασίας, τη δημιουργία δεσμών και πλεγμάτων αλληλοβοήθειας
  • στην ενδυνάμωση θετικών συμπεριφορών και στάσεων των μαθητών/τριών όσον αφορά στον εαυτό τους αλλά και στους συμμαθητές τους
  • στην εδραίωση της κουλτούρας της αποδοχής
  • στην ανάδειξη της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης ως το πλέον κατάλληλο μέσο για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού
  • στην αντιμετώπιση των αιτίων απομόνωσης και περιθωριοποίησης ορισμένων παιδιών και στην ανάπτυξη στρατηγικών ένταξής τους στην ομάδα
  • για τα εκτάκια, στην καλλιέργεια αισθημάτων υπευθυνότητας, συνέπειας και αλτρουισμού.

Το πρόγραμμα διέτρεχε ολόκληρη τη σχολική χρονιά με ποικίλες δραστηριότητες. Ενδεικτικά: Γιορτή υιοθεσίας, παιχνίδια γνωριμίας, ανταλλαγή καρτών και μικροδώρων, ξενάγηση στους χώρους του σχολείου, συνοδεία των μικρών από τους μεγάλους μαθητές κάθε φορά που είμαστε εκτός σχολείου (εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις κλπ), φροντίδα κατά τα διαλείμματα, συνοδεία των μικρών από τους μεγάλους κατά την προσέλευση και την αποχώρηση από το σχολείο και παράδοσή τους στους γονείς/κηδεμόνες, κοινές δραστηριότητες με διάφορες αφορμές πχ εορτασμούς παγκόσμιων ημερών, επισκέψεις της μίας τάξης στην άλλη και συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες, τελική παρουσίαση του προγράμματος στη λήξη της σχολικής χρονιάς κατά τη διάρκεια της γιορτής αποχαιρετισμού της Στ’ τάξης.

Ο βιωματικός τρόπος δουλειάς είναι ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της γνώσης, εμπειρικός, που συνδέεται άμεσα με την παρουσία, τη συμμετοχή και το δέσιμο των μελών της ομάδας και αποτελεί τον κατεξοχήν τρόπο εκπαίδευσης σε ψυχοκοινωνικές δεξιότητες.

Αφήστε σχόλιο