Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και ειδικότερα στο Θεματικό  Κύκλο «Ενδιαφέρω και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη» υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Bravo schools: Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο -Στόχος 10: Λιγότερες ανισότητες παντού και Στόχος 16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί.

Με αναφορά στην επίτευξη των Στόχων 10 και 16: Λιγότερες ανισότητες παντού και Ειρήνη, δικαιοσύνη και Ισχυροί θεσμοί, τα εργαστήρια αποσκοπούν στην καλλιέργεια της έννοιας του αλληλοσεβασμού, εμβαθύνοντας προοδευτικά και σπειροειδώς στις έννοιες: ετερότητα, δικαιώματα, παραβιάσεις, ευάλωτες ομάδες, στίγμα. Ξεκινώντας από την κοινωνική ομάδα της τάξης και προσπαθώντας να αμβλύνουν τις ανισότητες που υπάρχουν, προχωρούμε προοδευτικά στην εδραίωση στη συνείδηση των μαθητών τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς διακρίσεις και ρατσισμό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε 7 εργαστήρια. Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών για την ευρωπαϊκή διάσταση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 10 και 16 οι μαθητές έπαιξαν επιτραπέζια παιχνίδια γνώσεων.

Αφήστε σχόλιο