Σκοπός του προγράμματος είναι η προτροπή και κινητοποίηση των μαθητών να αναπτύξουν υπεύθυνη στάση απέναντι στον δημόσιο χώρο, συμβάλλοντας με τις δράσεις τους στη διατήρηση και στον εξωραϊσμό της περιοχής τους. Επιπλέον, αναμένεται να αναπτυχθούν αισθήματα σύμπλευσης και ομαδικότητας, στη σχολική κοινότητα εν γένει, αφού οι μαθητές θα αποκτήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινών στόχων.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Μπλούχου Στεφανία, Πουγαρίδου Παρασκευή