Ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Φλώρινας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνεργαστεί με το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, στον όμιλο ρομποτικής “Μικροί Χάκερ”. Η συνεργασία θα γίνει με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του ομίλου, κ. Αρβανιτάκη Ιωάννη και θα περιλαμβάνει υποστήριξη, διδασκαλία και καθοδήγηση των μαθητών πάνω σε τεχνολογικά θέματα. Τα μαθήματα θα γίνονται στο εργαστήριο ρομποτικής του Πειραματικoύ Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας και θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός του σχολείου.

Βασικός στόχος του ομίλου θα είναι η σχεδίαση, υλοποίηση και εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων σε διάφορα προβλήματα, αξιοποιώντας ανοιχτές τεχνολογίες με χρήση ρομποτικών εργαλείων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα καλλιεργήσουν δεξιότητες σχεδιαστικής και υπολογιστικής σκέψης και θα είναι σε θέση να εξερευνούν προβλήματα, να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν, να προγραμματίζουν, να δοκιμάζουν και να αξιολογούν αυτόματες μηχανές οι οποίες προορίζονται για την επίλυση τους. Μερικά από τα εργαλεία και λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
• Microbit
• Arduino
• TinkerCAD
• AppInventor
• Python

Για επικοινωνία:
Γεωργίου Σωτήρης
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 pektpeflo@gmail.com

Από το Γραφείο του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας