Στο πλαίσιο του 4ου Εργαστηρίου Δεξιοτήτων του Θεματικού Κύκλου: Ζω καλύτερα-Ευ ζην η δασκάλα της Στ΄ τάξης, Αναστασία Καππάτου συνδύασε το μάθημα της Φυσικής της Στ΄ Δημοτικού που αφορούσε στο αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπου με το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ειδικότερα, αξιοποιώντας το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας με τίτλο: Σεξουαλική αγωγή-Διαφυλικές σχέσεις για μαθητές 11-14 ετών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής αγωγής, συζήτησε με τους μαθητές της ζητήματα που τους αφορούν αναφορικά με την περίοδο της εφηβείας. Τα εργαστήρια περιστράφηκαν γύρω από τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας (σωματικές, ψυχολογικές, κ.α.). Σε κάθε ένα από τα 7 εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος υπήρχαν φύλλα εργασίας σε μορφή κόμικ, στα οποία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για ζητήματα που άπτονται την περίοδο της εφηβείας.