Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΣΤ τάξης στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ. Υποενότητα: Συμπερίληψη, αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα