ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ &
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

Για την κάλυψη:

  • Έξι (6) κενών θέσεων προνηπίων (η μια αφορά κορίτσι και οι πέντε αγόρια), τριών (3) κενών θέσεων νηπίων (αφορούν όλες κορίτσια), του 7ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΎ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
  • Δύο (2) θέσεων στο δυναμικό της Α΄ Τάξης (η μία αφορά κορίτσι και η μια αγόρι), τεσσάρων θέσεων (4) στο δυναμικό της Β΄ τάξης (αφορούν όλες κορίτσια), μιας (1) θέσης στο δυναμικό της Γ΄ τάξης (αφορά αγόρι), του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, καλούνται οι γονείς των οποίων τα παιδιά, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν στις ανωτέρω τάξεις και επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο του Σχολείου, από την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, κατά τις ώρες: 09.00 – 13.00.

Εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Σε αυτήν την περίπτωση θα οριστεί, με νεότερη ανακοίνωση, η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου (τέρμα Σαλαμίνος, τηλ. 2385022992).

Φλώρινα,
Η Πρόεδρος του ΕΠΕΣ
Γρίβα Ελένη