ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

          Για την κάλυψη: τριών θέσεων (3) στο δυναμικό της Β΄ τάξης, αφορούν κορίτσια, (σε περίπτωση που δεν καλυφθούν από κορίτσια δύναται η κάλυψη τους από  αγόρια)  μιας (1) θέσης στο δυναμικό της Στ΄ τάξης, αφορά αγόρι, (σε περίπτωση που δεν καλυφθεί από αγόρι δύναται η κάλυψη της από κορίτσι), του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, καλούνται οι γονείς των οποίων τα παιδιά, κατά το σχολικό έτος  2022-2023,  θα φοιτήσουν στις ανωτέρω τάξεις και επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο του Σχολείου, από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη  3 Νοεμβρίου 2022, κατά τις ώρες: 09.00 – 13.00.

Εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Σε αυτήν την περίπτωση θα οριστεί, με νεότερη  ανακοίνωση, η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου (τέρμα Σαλαμίνος, τηλ. 2385022992).  

Φλώρινα Η Πρόεδρος του ΕΠΕΣ Γρίβα Ελένη