Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου η Γ΄ τάξη του σχολείου μας, συνοδευόμενη από τη δασκάλα της Καππάτου Αναστασία, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μια φορά και έναν καιρό… στο χωριό μου το  Νεολιθικό – Μαθαίνοντας τον τόπο μου», που υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στις εγκαταστάσεις της Εφ.Α. Φλώρινας στην Τ.Κ Βαλτονέρων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελούνταν από τα ακόλουθα βήματα:

1η Ενότητα.

Θεωρία-ενημέρωση. Οι μαθητές μυήθηκαν στη Νεολιθική Εποχή, στην οποία επικεντρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω της προβολής μιας
εικονογραφημένης ιστορίας (κόμικ) για το Νεολιθικό χωριό, που αποκαλύφθηκε κατά τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής, στην Τ.Κ Αναργύρων, εντός του ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου.

2η Ενότητα.

Κατασκευαστικά υλικά-ασχολίες-εργαλεία. Τα παιδιά κατασκεύασαν και έστησαν τα σπίτια του νεολιθικού οικισμού, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο των σπιτιών, ο οποίος ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των προϊστορικών ανθρώπων, (συναρμολογούμενη μακέτα).

3η Ενότητα.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και έλαβαν αντίγραφα από αρχαία αντικείμενα ή καρτέλες που τα απεικονίζουν. Έμαθαν για την τροφοπαρασκευαστική διαδικασία, τις ασχολίες των ανθρώπων, τα μικροευρήματα, τα ειδώλια και τα μικρογραφικά αντικείμενα.

4η Ενότητα.

Βιωματική δραστηριότητα. Οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους στη δημιουργία ενός πίνακα ζωγραφικής και κολάζ.

Η εκδρομή συνεχίστηκε με την επίσκεψη στα μουσεία της ξύστρας και της σβήστρας. Στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ.  Βαλτονέρων  φιλοξενείται η συλλογή της κ. Δήμητρας Κουτσουρίδου, κατόχου του ρεκόρ Guinness στη συλλογή ξυστρώνν. Η Δήμητρα Κουτσουρίδου είναι κάτοχος τριών μεγάλων συλλογών: διαθέτει 12.500 ξύστρες μολυβιών, 7.200 γόμες και 1.000 μολύβια με γόμα.