Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε τάξης (σχολικό έτος 2022-2023) μελέτησαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “What a Wonderful World” την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη στην περιοχή μας, σε μια εποχή που με σταθερούς ρυθμούς μεταβαίνουμε σε ανανεώσιμες λύσεις.

Τα μεγάλα αποθέματα λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία προσέφεραν στη χώρα μας μια φθηνή και προσιτή πηγή ενέργειας τις δεκαετίες του 50, 60 και 70, κατά την περίοδο της ανάπτυξης της βιομηχανίας στην Ελλάδα. Εργοστάσια παραγωγής ενέργειας εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μας και ανοιχτά ορυχεία εξόρυξης λιγνίτη άλλαξαν το τοπίο σε μεγάλες εκτάσεις της. Πλέον έχοντας ως στόχο να βασιστούμε σε πηγές ενέργειας που δεν έχουν τόσο μεγάλο αποτύπωμα στο περιβάλλον, οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί σταδιακά κλείνουν ή μετατρέπονται ώστε να χρησιμοποιούν άλλου είδους καύσιμα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μας κατέγραψαν στα αγγλικά πληροφορίες για όλα τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και τα ορυχεία της περιοχής μας και οι πληροφορίες αυτές αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο αξιοποιώντας το Google Earth.

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την παρουσίαση στο Google Earth

Παράλληλα κατά την διάρκεια της χρονιάς τα παιδιά κατασκεύασαν μοντέλα ορυχείου λιγνίτη, μηχανημάτων εξόρυξης και μεταφοράς και ατμοηλεκτρικού εργοστασίου, αξιοποιώντας εκπαιδευτικές πλατφόρμες ρομποτικής που διαθέτουμε στο σχολείο. Δημιούργησαν βίντεο στο οποίο εξηγούν την λειτουργία και τον τρόπο κατασκευής και προγραμματισμού των μοντέλων τους, το οποίο έστειλαν στους συμμαθητές τους στις υπόλοιπες χώρες του προγράμματος.

Σύντομο βίντεο. Για να δείτε το πλήρες βίντεο μπορείτε να μεταβείτε στην σελίδα του προγράμματος

Στο τέλος της χρονιάς παρουσίασαν την δουλειά τους και στις εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκαν στο νέο πάρκο της πόλης μας.