Αιτήσεις για την κάλυψη μιας κενής θέσης στην Δ τάξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Για την κάλυψη  μίας θέσης (1) στο μαθητικό δυναμικό της Δ΄ τάξης, αφορά κορίτσι, (σε περίπτωση που δεν καλυφθεί από κορίτσι δύναται η κάλυψη της από αγόρι), του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, καλούνται οι γονείς των οποίων τα παιδιά, κατά το σχολικό έτος  2023-2024,  θα φοιτήσουν στην ανωτέρω…

Περισσότερα