Εισαγωγή μαθητών/τριών Α΄ τάξης Δημοτικού σε Πειραματικά Σχολεία Σχ. Έτους 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπό στοιχεία 22010/Δ6/24.2.2023 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β΄1062) με βάση την οποία: Α) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής για την Α΄ τάξη Δημοτικού στα Πειραματικά Σχολεία ορίζεται από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023. Β) Η ημερομηνία…

Περισσότερα