Ημέρες/ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 3:00 – 5:00 μ.μ.

Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Παντελής Ταμουτσέλης