Το σχολείο μας προσφέρει τους παρακάτω 5 ομίλους για την σχολική χρονιά 2022-2023. Η υποβολή των αιτήσεων για τους φετινούς ομίλους γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 6/10/2021 μέχρι και 14/10/2021 στη διεύθυνση https://forms.gle/KNtyAsr2Wxt4hBjE9