Δηλώστε ηλεκτρονικά συμμετοχή για το σχολικό έτος 2021-2022 μέχρι τις 11/10/2021

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Στεφανία Μπλούχου
Μέρες/ώρες λειτουργίας: Τετάρτη 4-6 μ.μ.

Ο ‘Όμιλος Μικροί Διασώστες Φυσικών Καταστροφών απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στην Δ ΄και  Ε΄ τάξη των σχολείων της περιοχής μας. Στόχος του Ομίλου είναι η εκπαίδευση των παιδιών στην προφύλαξη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών όπως σεισμός, ακραία καιρικά φαινόμενα (σφοδρή χιονόπτωση, χιονοθύελλα, παγετός, χαλαζόπτωση, καύσωνας, καταιγίδα, θυελλώδεις άνεμοι, πλημμύρα), πυρκαγιά, κλιματική αλλαγή… καθώς αυτά αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού, αφού οι εμπειρίες τους είναι περιορισμένες και επομένως οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να προφυλάξουν τη σωματική τους ακεραιότητα, τους είναι άγνωστοι. Πέρα από τη σημασία της αυτοπροστασίας, η εκπαίδευση για τον κίνδυνο καταστροφής συντελεί ώστε τα παιδιά να διαδραματίσουν κι έναν σημαντικό ρόλο στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και την προστασία των μελών της κοινότητας, όταν προκύψει ανάγκη. Είναι επομένως αναγκαίο να εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία!!!

Στόχοι – προσδοκώμενα αποτελέσματα

Οι συναντήσεις των μελών του Ομίλου αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον σχεδιασμό, στην πρόληψη και στη σωστή προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών.

Επίσης αποβλέπουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κινητοποίηση των μαθητών σχετικά με τον εθελοντισμό, έννοια που μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση συνείδησης και στάσης ενεργού πολίτη που αναλαμβάνει δράση, συμμετέχει και παρεμβαίνει στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές/ μαθήτριες του Ομίλου είναι:

 • Να ενημερωθούν για τις φυσικές καταστροφές και τα φυσικά φαινόμενα που τις προκαλούν, να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που έχουν οι πράξεις των ανθρώπων στον πλανήτη και να μάθουν πώς να ζούνε σε ισορροπία με τη φύση.
 • Να  μάθουν να σχεδιάζουν και να αξιολογούν έναν χάρτη επικινδυνότητας, ένα μοντέλο που θα τους οδηγεί στην αποφυγή των  κινδύνων και στον περιορισμό των καταστροφών, δείχνοντάς τους από πού προέρχονται οι απειλές και ποιος είναι ευάλωτος σε ζημιές.
 • Να εντοπίσουν την ευπάθεια της περιοχής τους σε κάποιο φυσικό ή ανθρωπογενές φαινόμενο και να κατανοήσουν ότι η ευπάθεια συνδέεται με την ικανότητα των ανθρώπων και των περιοχών να προστατεύουν τον εαυτό τους και το περιβάλλον προκειμένου να αποφεύγουν τις καταστροφές.
 • Να ενημερωθούν για τον ειδικό σχεδιασμό της περιοχής τους από τους αρμόδιους φορείς, ο  οποίος ποικίλει ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσικής καταστροφής και να σκεφτούν τρόπους  μείωσης της επικινδυνότητας των καταστροφών στον τόπο της διαμονής τους.
 • Να αναπτύξουν μια «κουλτούρα πρόληψης» μέσα από δράσεις αλλά και από αλλαγή νοοτροπίας για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε ή να περιορίσουμε τους κινδύνους και τις καταστροφές (π.χ. σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός σχεδίου ασφαλείας του σχολείου, της οικογένειας ή της κοινότητας προσδιορίζοντας τις απειλές, τα ευάλωτα σημεία, τις ικανότητες και τους κινδύνους που αφορούν την κοινότητα, το σχολείο ή την οικογένεια).
 • Να μάθουν για την κλιματική αλλαγή, την υπερθέρμανση του πλανήτη, και τις εκτεταμένες επιπτώσεις της στη γη και ειδικότερα στον τόπο τους, να ευαισθητοποιηθούν, να αντιδράσουν και να γίνουν φορείς και πρότυπα οικολογικής συμπεριφοράς.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες Πρώτων Βοηθειών, ώστε να είναι ικανοί να παρέχουν βοήθεια ως ένα βαθμό, σε κάποιον συνάνθρωπό τους ή και στον ίδιο τους τον εαυτό.
 • Να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν θέματα που άπτονται της έννοιας του εθελοντισμού.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες και να διαμορφώσουν στάσεις, αξίες και συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν ζητήματα που αφορούν την κοινωνία τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και να συμβάλλουν στην προώθηση του εθελοντισμού ως πρόταση για την επίλυσή τους.
 • Να αναπτύξουν την περιέργεια και με ανοιχτό μυαλό να υιοθετήσουν μια αίσθηση ευθύνης για τις προσωπικές τους δράσεις, να εκφράσουν τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους προς την κοινωνία και να αναλάβουν δράση προκειμένου να προαχθούν οι αξίες του εθελοντισμού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Διδακτικό υλικό

Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων, πραγματοποιείται μέσα από  καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας μη τυπικής μάθησης, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την παιδαγωγική δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών. Οι μαθητές\τριες εμπλέκονται σε ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας, ερευνούν, παρατηρούν, καταγράφουν, μελετούν και προβληματίζονται.

Μερικά από τα εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής:

 • Riskland, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που τα παιδιά μπορούν να μάθουν παίζοντας.
 • ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να εκπαιδεύονται για τις αιτίες δημιουργίας των φυσικών καταστροφών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά και για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των συνεπειών τους.
 • Οι πληροφορίες, το εκπαιδευτικό υλικό, τα Δελτία Τύπου κ.λπ. που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας θα αξιοποιηθούν, επίσης, για την εκπαίδευση και την  προφύλαξη.
 • https://www.civilprotection. gr/el

Συνεργασία με φορείς

 • ΕΚΑΒ
 • Πυροσβεστική
 • Αστυνομία
 • Δασική Υπηρεσία
 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 • Ερυθρός Σταυρός
 • Γ.Ν. Νοσοκομείο Φλώρινας
 • Εθελοντικές Ομάδες  Διάσωσης

Παραδοτέα

 • Πιστοποίηση στις Πρώτες Βοήθειες.
 • Χάρτης Επικινδυνότητας  του σχολείου, της πόλης.
 • Σχέδιο Ασφάλειας σχολείου, οικογένειας ,κοινότητας

Πρόγραμμα δράσεων

Στόχος των δράσεων είναι οι μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τους τρόπους ανάμειξης τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να νιώσουν την ικανοποίηση του να προσφέρεις, να συνεργάζεσαι και να μαθαίνεις, έτσι ώστε να ξεκινήσουν να είναι ενεργοί πολίτες, μια στάση που θα τους καθοδηγήσει και στην ενήλικη ζωή τους.

Την ίδια στιγμή, μέσα από αυτές τις δράσεις, αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για να γίνουν φορείς νέων ιδεών, να προβάλλουν στάσεις ζωής αλλά και να επηρεάσουν το κοινωνικό σύνολο.

 Μερικές από τις δράσεις που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν είναι:

 • Χαρτογράφηση κινδύνων μιας περιοχής.  
 • Εφαρμογή επιτελικού σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών.
 • Προσομοίωση αντιδράσεων σε επείγουσες καταστάσεις  (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά, κ.α.)
 • Προσομοίωση παροχής Πρώτων Βοηθειών σε προπλάσματα.
 • Υπαίθριες και εργαστηριακές ασκήσεις, ερευνητικές εργασίες και συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή και τους τρόπους καταπολέμησής της.
 • Διάχυση εμπειριών και γνώσεων με την ολοκλήρωση των συναντήσεων του Ομίλου.