Το σχολείο μας σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας “Θεόδωρος Κάστανος” και το Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας δημιούργησαν την κοινοπραξία Cultural Heritage Art Innovation (CHAIN) η οποία έχει λάβει διαπίστευση Erasmus+ με κωδικό 2021-1-EL01-KA120-SCH-000051589. Βασικός σκοπός μας είναι να δομήσουμε ένα δίκτυο συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού στους άξονες:

  • Υλική και άυλη κοινή πολιτιστική κληρονομιά
  • Τέχνη
  • Καινοτομία

Στο πλαίσιο της διαπίστευσης σχεδιάζουμε από κοινού με σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δράσεις ανταλλαγής και φιλοξενίας μαθητών, παρακολούθησης εργασίας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και προγράμματα eTwinning. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στην σελίδα του προγράμματος: https://chainedu.eu