Το σχολείο μας υλοποιεί κάθε χρόνο εκπαιδευτικά προγράμματα με ευρεία θεματολογία (αγωγή υγείας, περιβάλλον, πολιτισμός κ.α.) ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων που σχεδιάζονται και προτείνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.