Το σχολείο μας την τρέχουσα σχολική χρονιά συμμετέχει σε 3 ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ ενώ κατά το παρελθόν έχει υλοποιήσει και προγράμματα Comenius. Η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με σχολεία και φορείς άλλων χωρών της Ευρώπης ανοίγει νέους ορίζοντες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας.