Το σχολείο μας συμμετέχει ως συντονιστής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus KA2+ με τίτλο What a Wonderful World, το οποίο έχει διάρκεια 2 έτη (2021 – 2023) και έχει ως βασικό στόχο τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μαζί με άλλα 5 σχολεία από την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Φινλανδία έχουμε προγραμματίσει πολλές δράσεις και ταξίδια με τους μαθητές και τις μαθήτριες μας. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στην σελίδα του προγράμματος: http://waww.eu/