• Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά στις 24 Ιουνίου 2021.
  • Το σχολείο μας δέχεται στην Α τάξη 11 αγόρια και 11 κορίτσια.
  • Από την σχολική χρονιά 2021 – 2022 το 7ο Νηπιαγωγείο, το οποίο βρίσκεται στις ίδιες εγκαταστάσεις με το σχολείο μας γίνεται διασυνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, και τα παιδιά που αποφοιτούν από αυτό εγγράφονται αυτόματα αν το επιθυμούν στην Α τάξη του σχολείου μας.
  • Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στο σχολείο μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)
  • Η πλήρωση των κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις εφόσον δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή έχει εξαντληθεί, οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για το σχολικό έτος 2021-2022, πραγματοποιείται με κλήρωση

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην απόφαση όπως έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως