Το σχολείο διαθέτει σύγχρονες υποδομές για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μας. Εκτός από τις 6 αίθουσες διδασκαλίας διαθέτει εργαστήρια πληροφορικής, ρομποτικής και φυσικής, βιβλιοθήκη με σταθμούς εργασίας, αίθουσες αγγλικών και ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Εργαστήριο ρομποτικής

Το πρόσφατα ανακαινισμένο εργαστήριο ρομποτικής φιλοξενεί τις συναντήσεις του ομίλου “Μικροί Χάκερ“, καθώς και τα μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής που γίνονται στο πρωινό πρόγραμμα του σχολείου. Διαθέτει 5 σταθμούς εργασίας 4-5 ατόμων με ευρύχωρα τραπέζια, δυο τρισδιάστατους εκτυπωτές, διάφορες πλατφόρμες ρομποτικής όπως Arduino, microbit, Lego και υλικά κατασκευών τακτοποιημένα σε όμορφους αποθηκευτικούς χώρους.

Εργαστήριο πληροφορικής

Το εργαστήριο πληροφορικής διαθέτει 11 σταθμούς εργασίας και έναν κεντρικό χώρο συνεργασίας 10 ατόμων για τα μαθήματα πληροφορικής του σχολείου μας και τις συναντήσεις των τεχνολογικών ομίλων.

Βιβλιοθήκη

Η πρόσφατα ανακαινισμένη βιβλιοθήκη του σχολείου μας μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 24 μαθητές για διάφορες δραστηριότητες. Διαθέτει 5 σταθμούς εργασίας, σύγχρονο εποπτικό εξοπλισμό και αποτελεί την βάση αρκετών απογευματινών ομίλων.

Αίθουσες διδασκαλίας

Εκτός από τα παραπάνω εργαστήρια το σχολείο μας διαθέτει άλλες 8 αίθουσες διδασκαλίας, μία για κάθε τάξη (Α-ΣΤ) και μία αποκλειστική αίθουσα αγγλικών και ξένων γλωσσών. Όλες οι αίθουσες διαθέτουν υπολογιστή και προβολικό μηχάνημα, ενώ δύο αίθουσες διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες.

Άλλοι χώροι

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων