Το σχολείο διαθέτει σύγχρονες υποδομές για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μας. Εκτός από τις 6 αίθουσες διδασκαλίας διαθέτει εργαστήρια πληροφορικής, ρομποτικής και φυσικής, βιβλιοθήκη με σταθμούς εργασίας, αίθουσες αγγλικών και ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.