Δάσκαλος

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Πτυχίο Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
  • Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής
  • Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσία (σε εξέλιξη)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Διαφοροποιημένη διδασκαλία
  • Διερευνητική-Βιωματική μάθηση
  • Παιχνιδοποίηση-Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας