Δασκάλα, κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας με τίτλο: «Μεταπτυχιακές Σπουδές Παιδαγωγικής» με κατεύθυνση «Σχολική Παιδαγωγική (Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα) και Νέες Τεχνολογίες».