Πτυχίο στην Παιδαγωγική από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) με βαθμό «Άριστα» (Οκτώβριος 2002).

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Παιδαγωγική Επιστήμη από την Π.Σ.Φ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) με βαθμό «Άριστα».

Διδακτορική διατριβή με θέμα: «Νέες επικοινωνιακές δομές και συμβάσεις. Γλωσσολογική και κοινωνιολογική ανάλυση των διαδικτυακών συζητήσεων των νέων» με βαθμό «Άριστα» (Οκτώβριος 2012).