Η Πουγαρίδου Παρασκευή είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο ΠΤΔΕ Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε και τις μεταπτυχιακές σπουδές αναφορικά με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού, της τοπικής ιστορίας και της ιστορίας της εκπαίδευσης.