Η Πουγαρίδου Παρασκευή είναι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας (τομέας κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. To 2011 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ΠΤΔΕ Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Το 2018 υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Ε.Σ.Σ.Δ.: από τις εθνικοποιημένες κοινότητες στα σοβιέτ των αυτόνομων ελληνικών περιοχών (1920-1936)” στο ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού, της τοπικής ιστορίας και της ιστορίας της εκπαίδευσης.