Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από  το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  από το 2001.