Για το 3ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του Θεματικού κύκλου «Δημιουργώ και Καινοτομώ»-Αγωγή Σταδιοδρομίας, η ΣΤ τάξη με τη δασκάλα της Καππάτου Αναστασία επέλεξαν να ασχοληθούν με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βρετανικού Συμβουλίου με τίτλο: «Δεξιότητες ζωής». Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει στους μαθητές σημαντικές μεθόδους ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων για τη ζωή, και για αυτό κρίναμε ότι η ενασχόληση με αυτό θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών, ανεξάρτητα από τον τομέα απασχόλησης που θα επιλέξουν.