Ο Όμιλος Κινηματογράφος και Ιστορία απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας. Στόχος του Ομίλου είναι μέσα από την περιπλάνηση στο μαγικό κόσμο του κινηματογράφου να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι ο κινηματογραφικός φακός συνιστά ένα μέσο καλλιέργειας της συλλογικής μνήμης μιας κοινωνίας. Μια κινηματογραφική ταινία συνιστά καθρέφτη της εκάστοτε πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής κατάστασης της χρονικής περιόδου που γυρίστηκε.

Η υποβολή των αιτήσεων για τους φετινούς ομίλους γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 6/10/2021 μέχρι και 14/10/2021 στη διεύθυνση https://forms.gle/KNtyAsr2Wxt4hBjE9

Ειδικότερα μέσω των συναντήσεων του Ομίλου οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Μυηθούν σε βασικές κινηματογραφικές τεχνικές
  • Απολαύσουν κινηματογραφικές προβολές αντιπροσωπευτικές σημαντικών ιστορικών γεγονότων
  • Αποκτήσουν κριτικό- ιστορικό κριτήριο για τις ταινίες που παρακολουθούν
  • Διακρίνουν την ιστορία από τη μυθοπλασία
  • Συγκρίνουν την αποτύπωση των ιστορικών γεγονότων σε μια ταινία από το πραγματικό ιστορικό γεγονός, όπως αποκαλύπτει η έρευνα των ιστορικών πηγών
  • Επιχειρήσουν να γυρίσουν τη δική τους ιστορική ταινία.
  • Οι συναντήσεις του Ομίλου θα γίνονται κάθε Δευτέρα 2.30-4.00 μ.μ.

Υπεύθυνοι Ομίλου: Κώστας Σεχίδης, Καππάτου Αναστασία