Στο σχολείο μας υπηρετούν με θητεία 6 δάσκαλοι και 3 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (Αγγλικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή). Για το σχολικό έτος 2020 – 2021 την παιδαγωγική μας ομάδα συμπληρώνουν επιπλέον 2 δάσκαλοι, 3 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (Αισθητική αγωγή, Γαλλικά, Γερμανικά) και 3 άτομα βοηθητικό προσωπικό (ψυχολόγος, παράλληλη στήριξη και νοσηλεύτρια).

Λαζαρίδου Χριστίνα

Απόφοιτη Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης του ΑΠΘ (1994) Διορισμός σε Δημοτικό Σχολείο (2…

Τσιούλης Αλέξιος

Δάσκαλος Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πτυχίο Τομ…