Στο σχολείο μας υπηρετούν με θητεία 6 δάσκαλοι και 3 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (Αγγλικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή). Για το σχολικό έτος 2020 – 2021 την παιδαγωγική μας ομάδα συμπληρώνουν επιπλέον 2 δάσκαλοι, 3 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (Αισθητική αγωγή, Γαλλικά, Γερμανικά) και 3 άτομα βοηθητικό προσωπικό (ψυχολόγος, παράλληλη στήριξη και νοσηλεύτρια).