Όμιλοι 2018-2019

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους ομίλους έχει λήξει.

Η διδασκαλία των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης και βοηθά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή. Η λογοτεχνία μπορεί να προσφέρει ένα γόνιμο έδαφος για να διατυπώσουν οι μαθητές μαθηματικά προβλήματα, να αποκτήσουν ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά και να εκτιμήσουν την αξία τους. Η παιδική λογοτεχνία, τα εικονογραφημένα βιβλία και τα ποιήματα μπορούν να αποτελέσουν παιδαγωγικά μέσα και ισχυρά εργαλεία για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών.

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δηλαδή την ανακάλυψη, τη συλλογή δεδομένων, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ταξινόμηση των ιστορικών πηγών και τη διατύπωση επιμέρους και γενικότερων συμπερασμάτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το ευρύ φάσμα των ιστορικών πηγών. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι, στη μελέτη της τοπικής ιστορίας, είναι έντονο το βιωματικό στοιχείο.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διδακτικής αξιοποίησης του παραμυθιού στη γλωσσική διδασκαλία, και συγκεκριμένα στη διδασκαλία του κειμενικού είδους της αφήγησης, με βάση το δεδομένο αναλυτικό πρόγραμμα  και το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία. Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Β και Γ τάξης.

Επισκεφτείτε την σελίδα του ομίλου "Πολυμήχανοι Κατασκευαστές": https://polymhxanoi.edublogs.org

Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης. Στα μαθήματα του Ομίλου οι μαθητές θα αντλούν γνώσεις και εμπειρίες από διάφορες πηγές και με διάφορους τρόπους.

Παρατηρήσεις, πειραματισμοί, αναζήτηση πληροφοριών από δασκάλους, γονείς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες αλλά και από έργα τέχνης, βιβλία, μουσεία, MME, θα εμπλουτίζουν το μάθημα και θα το καθιστούν δημιουργικό και διαδραστικό.

Ο Όμιλος Φωτογραφίας απευθύνεταισε μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας.

Η μεθόδευση της διδασκαλίας και η προσέγγιση των θεμάτων που θα παρουσιαστούν έχουν ως στόχο την καλλιέργεια θετικής στάσης σε ότι αφορά τη χρήση της φωτογραφίας. Στη σύγχρονη κοινωνία, άλλωστε, είναι πολύ πιθανόν η φωτογραφία να αποτελέσει για τους μαθητές ένα δυνητικό μέσο για την προσωπική τους έκφραση και παρουσία.