Όμιλοι 2020-2021

Για μαθητές και μαθήτριες Ε, Στ τάξης

Υπεύθυνος: Παντελής Ταμουτσέλης

 

Ο ‘Όμιλος Μικροί Διασώστες Φυσικών Καταστροφών απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στην Δ ΄και  Ε΄ τάξη των σχολείων της περιοχής μας.

Ο όμιλος Μικροί Χάκερ λειτουργεί στο σχολείο μας - με μικρές διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών του - από το σχολικό έτος 2016-2017 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού όλων των σχολείων της πόλης και του νομού μας ενώ οι παλιοί μαθητές του ομίλου που είναι πλέον στο Γυμνάσιο μπορούν να συμμετέχουν ως μέντορες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τεχνολογικές λύσεις σε προβλήματα που μας απασχολούν, αξιοποιώντας ανοιχτές τεχνολογίες και φιλοσοφία.

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δηλαδή την ανακάλυψη, τη συλλογή δεδομένων, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ταξινόμηση των ιστορικών πηγών και τη διατύπωση επιμέρους και γενικότερων συμπερασμάτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το ευρύ φάσμα των ιστορικών πηγών. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι, στη μελέτη της τοπικής ιστορίας, είναι έντονο το βιωματικό στοιχείο.

Ο Όμιλος Φωτογραφίας “Click and flash” του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας.

Οι συναντήσεις του ομίλου έχουν ως στόχο την καλλιέργεια θετικής στάσης σε ότι αφορά τη χρήση της φωτογραφίας, την ανάπτυξη φωτογραφικής αντίληψης και ασθητικής από τους μαθητές και την απόκτηση βασικών γνώσεων και τεχνικών σχετικές με την τέχνη της φωτογραφίας.