Όμιλοι 2017-2018

Ο Όμιλος Καινοτομίας « Μικροί Επιστήμονες εν δράσει» δημιουργήθηκε προκειμένου οι μαθητές να μάθουν να ερευνούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με επιστημονικό τρόπο.

Το περιβάλλον μάθησης θα έχει διερευνητικά χαρακτηριστικά και θα περιλαμβάνει δύο στάδια:

Από το σχολικό έτος 2012 λειτουργούν στο σχολείο μας όμιλοι με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες και την εκπαιδευτική ρομποτική. Το σχολικό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσουν τρεις εκπαιδευτικοί όμιλοι τεχνολογίας-ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Βασικός σκοπός τους είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης πραγματικών τεχνολογικών προβλημάτων (σχεδιασμός, υλοποίηση, δοκιμή, ανατροφοδότηση) σε περιβάλλον ομαδικής συνεργασίας. Επιμέρους στόχοι είναι:

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δηλαδή την ανακάλυψη, τη συλλογή δεδομένων, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ταξινόμηση των ιστορικών πηγών και τη διατύπωση επιμέρους και γενικότερων συμπερασμάτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το ευρύ φάσμα των ιστορικών πηγών. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι, στη μελέτη της τοπικής ιστορίας, είναι έντονο το βιωματικό στοιχείο.

Για πρώτη χρονιά φέτος (σχολ.έτος 2017 – 2018) ξεκινάει ο Όμιλος Φωτογραφίας για μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας.

Η μεθόδευση της διδασκαλίας και η προσέγγιση των θεμάτων που θα παρουσιαστούν έχουν ως στόχο την καλλιέργεια θετικής στάσης σε ότι αφορά τη χρήση της φωτογραφίας. Στη σύγχρονη κοινωνία, άλλωστε, είναι πολύ πιθανόν η φωτογραφία να αποτελέσει για τους μαθητές ένα δυνητικό μέσο για την προσωπική τους έκφραση και παρουσία.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος «Τέχνη και Πολιτισμός» λειτουργεί για τρίτη συνεχή χρονιά, διευρύνοντας τους θεματικούς του άξονες και ενισχύοντας τη διαθεματικότητα και τη συνεργασία μεταξύ ανθρωπιστικών και τεχνολογικών σπουδών.

Κύριος σκοπός του είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την Τέχνη, να εμβαθύνουν σ΄ αυτή και να την απολαύσουν μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων, ώστε να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές.