Ο Όμιλος Φωτογραφίας “Click and flash” του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας.

Οι συναντήσεις του ομίλου έχουν ως στόχο την καλλιέργεια θετικής στάσης σε ότι αφορά τη χρήση της φωτογραφίας, την ανάπτυξη φωτογραφικής αντίληψης και ασθητικής από τους μαθητές και την απόκτηση βασικών γνώσεων και τεχνικών σχετικές με την τέχνη της φωτογραφίας.

Κατά τον σχεδιασμό του οδηγού σπουδών του Ομίλου έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τον πειραματισμό και τις δημιουργικές δραστηριότητες. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα:

  • κατασκευάσουμε, με απλά υλικά, πρωτότυπες φωτογραφικές μηχανές (camera obscura)
  • γνωρίσουμε τα διάφορα είδη φωτογραφίας όπως η φωτογραφία τοπίου, το πορτραίτο, η φωτογραφία δρόμου, κλπ.
  • κάνουμε φωτογραφικές εξορμήσεις 
  • κάνουμε φωτογράφιση με τεχνητό φωτισμό (studio)
  • εισάγουμε, διαχειριστούμε και επεξεργαστούμε φωτογραφίες στον υπολογιστή 
  • παρουσιάσουμε, στο τέλος του κύκλου των συναντήσεων, τα έργα των μαθητών σε ψηφιακές εκθέσεις και ψηφιακά album

Οι συναντήσεις του Ομίλου Φωτογραφίας θα γίνονται κάθε Τρίτη απόγευμα.