Όμιλος Ρομποτικής "Μικροί Χάκερ"

Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός

Μέρες/ώρες λειτουργίας: 
Τετάρτη 5-7 μ.μ.

Δραστηριότητες Ομίλου

Ο όμιλος Μικροί Χάκερ λειτουργεί στο σχολείο μας - με μικρές διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών του - από το σχολικό έτος 2016-2017 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού όλων των σχολείων της πόλης και του νομού μας ενώ οι παλιοί μαθητές του ομίλου που είναι πλέον στο Γυμνάσιο μπορούν να συμμετέχουν ως μέντορες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τεχνολογικές λύσεις σε προβλήματα που μας απασχολούν, αξιοποιώντας ανοιχτές τεχνολογίες και φιλοσοφία. Θέλουμε οι μαθητές και οι μαθήτριες μας να καλλιεργήσουν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης και να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν, να προγραμματίζουν, να δοκιμάζουν και να αξιολογούν αυτόματες μηχανές οι οποίες προορίζονται για την επίλυση ενός προβλήματος. Μερικά από τα εργαλεία και λογισμικά που χρησιμοποιούμε είναι:

Οι συναντήσεις του ομίλου θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 5μμ – 7μμ στα εργαστήρια πληροφορικής και ρομποτικής του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, ενώ για το σχολικό έτος 2020 - 2021, οι μαθητές και οι μαθήτριες που παρακολουθούν τον όμιλο θα έχουν και μια επιπλέον ώρα την εβδομάδα η οποία θα πραγματοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Επισκεφτείτε την σελίδα του ομίλου "Μικροί Χάκερ" για περισσότερες πληροφορίες: http://ppf.edu.gr/hackers

ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Βασικός σκοπός του Ομίλου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης και αντιμετώπισης πραγματικών τεχνολογικών προβλημάτων (σχεδιασμός, υλοποίηση, δοκιμή, ανατροφοδότηση) σε περιβάλλον ομαδικής εργασίας. Επιμέρους στόχοι είναι:

  • η ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων που προέρχονται κυρίως από τον χώρο των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας (Φυσική, Μαθηματικά – Γεωμετρία, Ιατρική, Βιολογία, Μηχανική, Πληροφορική, Υπολογιστική Σκέψη κ.α.),
  • η ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας, διαχείρισης έργου, παρουσίασης και επικοινωνίας, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης,
  • η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας βασικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργίας τους,
  • η κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη, συμβάντα – ενέργειες),
  • η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να μετρήσουμε στοιχεία του περιβάλλοντος με τη χρήση αισθητήρων και να αξιολογούμε τις μετρήσεις αυτές,
  • η ανάπτυξη κατασκευαστικών δεξιοτήτων καθώς και αξιοποίησης τρισδιάστατου εκτυπωτή.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Για όλες τις κατασκευές – συσκευές που θα δημιουργηθούν από τα παιδιά στην διάρκεια της χρονιάς, θα δημοσιοποιηθούν τα σχέδια, ο πηγαίος τους κώδικας, βίντεο και παρουσιάσεις από τους μαθητές στην σελίδα του Ομίλου: http://ppf.edu.gr/hackers