Το σχολείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών ομίλων για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των δημοτικών σχολείων της πόλης μας. Οι όμιλοι λειτουργούν στο σχολείο από το 2012 και καλύπτουν ευρεία θεματολογία. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 λειτουργούν 5 όμιλοι.