Στο πλαίσιο του Ομίλου «Εκπαιδεύοντας Μικρούς Διασώστες στις Φυσικές Καταστροφές», τα μέλη επιδόθηκαν στην κατασκευή μοντέλου προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο του σεισμού, να συγκρίνουν το μοντέλο τους με το φυσικό φαινόμενο το οποίο αναπαριστά , να αναστοχαστούν την πορεία που ακολούθησαν για να το δημιουργήσουν  και να συνειδητοποιήσουν την προσφορά του μοντέλου τους στην κατανόηση του υπό μελέτη φαινομένου.

Σε προηγούμενες συναντήσεις, τα μέλη μάθανε ότι εκτός από το «ξύπνημα του Εγκέλαδου», οι επιστήμονες ερμηνεύουν τον σεισμό με τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών. Στόχος της μοντελοποίησης του σεισμού από τα μέλη του Ομίλου είναι να δείξουν ότι ο σεισμός προκαλείται κι από τη σύγκλιση των λιθοσφαιρικών πλακών, να αναδείξουν κάποιες από τις καταστροφές που προκαλεί, τις ευπαθείς ομάδες και κάποια προληπτικά μέτρα.

Τα μέλη του Ομίλου ευχαριστούν για την παιδαγωγική καθοδήγηση τους εκπαιδευτικούς Καζαή Κωνσταντίνο και Θεοχάρη Μαρία, για τη φωτογραφική επιμέλεια την κ. Κατερίνα Παπαθεοδώρου και για τη βιντεοσκόπηση της δράσης τους τον κ. Αντωνιάδη Φίλιππο.

Αφήστε σχόλιο