Τα μέλη του Ομίλου «Εκπαιδεύοντας Μικρούς Διασώστες στις Φυσικές Καταστροφές» συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές – Joint Cross Border Cooperation for Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters» – J-CROSS, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg GREECE – FYROM. Σε συνεργασία με την Ειδική Διασωστική Ομάδα Πολλαπλών Αποστολών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων της Φλώρινας, τα μέλη του Ομίλου ενεπλάκησαν στον σχεδιασμό και στη διενέργεια μιας μεσαίας κλίμακας άσκησης (επί χάρτου και επί πεδίου) για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών κινδύνων ενός σεισμού.

Αφήστε σχόλιο